Pozvánky

Vánoční koncert
Collegium 1704 a jeho dirigent a zakladatel Václava Luks si za více než deset let své existence i vydobyli mezinárodní renomé a zařadili se po boku předních evropských souborů, které se věnují poučené interpretaci staré hudby. S Janáčkovou operou NdB spolupracoval Václav Luks a několik členů Collegiua 1704 na velmi úspěšné inscenaci Purcellovy opery Dido a Aeneas, která měla premiéru v roce 2016 v rámci dvou večera Epos o Gilgamešovi / Dido a Aeneas v režii Jiřího Heřmana.
Brno v čase vánočním uvítá oba soubory, instrumentální Collegium 1704 i jeho vokální část Collegium Vocale s programem věnovaným jednomu z největších skladatelů vrcholného italského baroka Antoniu Vivaldimu.
Vivaldiho jméno je v povědomí široké veřejnosti spojeno především s koncertem Čtvero ročních období, tento skladatel však zanechal v historii hlubokou stopu nejen jako autor brilantní instrumentální hudby. Velkou část jeho díla tvoří skladby věnované lidskému hlasu, světské i duchovní.
Koncert nazvaný Benátské nešpory představí Antonia Vivaldiho především jako tvůrce vokálních duchovních děl, který žalmové texty naplnil nejen krásnou hudbou, ale i hlubokými emocemi. Slavné skladby Magnificat, Gloria i Laudate pueri jsou ukázkou toho, jak dokonale rozuměl nejkrásnějšímu ze všech nástrojů - lidskému hlasu - a dokázal bezezbytku využít jeho možností. Program doplní dva koncerty pro smyčcové nástroje.
Těšit se můžete na Antonio Vivaldi : Magnificat RV 610, Concerto RV 157, Laudate pueri Dominum RV 600,Sinfonia z opery Arsilda, regina di Ponto RV 700 ,Gloria RV 589.
Mimořádný vánoční koncert se uskuteční 30. prosince 2018 v Mahenově divadle.

Improvozovna
Adrenalin, vzrušení i průtrž mračen v obličeji vás čekají v dalším pokračování improvizačního serial v Divadle Reduta.
Mnoha jevišti ostřílení umělci i umělkyně vám názorně předvedou, že improvizace nerovná se jenom Partička. Stanete se svědky i přímými účastníky večírku, jenž nezná slovo nuda. Jeden večer, tři třetiny, ale žádný hokej! Radost z nečekaných řešení dramatických situací, neotřelého humoru, i bezuzdného jevištního rošťáctví je ideálním lékem na všemožné splíny.
Improvozují: Michal Dalecký, Roman Blumaier, Jiří Jelínek, Jiří Kniha, Alexandr Stankov. Improlight: Petra Konvicová, improsound: Pavel Zgarba
Inscenace vhodná od 13 let.
Délka inscenace cca 90 minut bez přestávky.
Improvozovnu uvádí Divadlo Reduta 29.11. a 18.12. 2018 , 22.1. a 30.1 2019 vždy v 19 hodin.

Perníková chaloupka 

Vyprávění o dvou dětech, které se jednoho dne ztratí v lese, kde narazí na kouzelnou chaloupku. Proč kouzelnou? Je totiž celá z perníku! O zlé ježibabě, která v chaloupce bydlí a která si usmyslí, že si Jeníčka a Mařenku upeče v peci. I o tom, jak se bystrým dětem nakonec podaří uniknout a ježibabu potrestat. Pohádku, která z dnešního pohledu připomíná spíše napínavý horor, ale přesto je milována dětmi po celém světě, poprvé zapsal italský básník a spisovatel Giambattista Basile.Její původ je však pravděpodobně mnohem starší a souvisí s velkým hladomorem, který ve 14. století zachvátil Evropu. Později ji zpracovali slavní bratři Grimmové , v jejich podání pronikla do kulturního dědictví dalších národů. U nás ji zpracovala například Božena Němcová.
Divadelní zpracování NdB vychází z textu básníka Václava Renče, jenž byl po roce 1947 mj. také dramaturgem tehdy Zemského divadla v Brně.
Inscenace Zoji Mikotové, která pracuje s krásnými vyřezávanými loutkami, se hraje již od roku 1991. Nyní ji vám a dětem od tří let přináší NdB v obnovené premiéře.
Vhodné pro děti od 3 let. Délka představení cca 60 minut.
Osoby a obsazení: Mařenka: Sandra Riedlová , Jeník: Štěpán Kaminský j. h.
Nejbližší představení na Malé scéně Mahenova divadla: 3.11. , 10.11., 11.11., 8.12., 14.12., 15.12. a 16.12. 2018 vždy v 10 hodin.


Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka
V listopadu 2016 proběhla v Mahenově divadle premiéra příběhu „Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka,"která sklízí u dětí i dospělých velký úspěch.
Nic není nemožné! Zvlášť, jste-li dítko školou povinné a ztratíte se tatínkovi ve městě plném shonu. A ke všemu na Štědrý den! Fantazie běží na plné obrátky a za každým rohem číhá neuvěřitelné dobrodružství. Peklo s čerty, poslední pražský lampář, pán s kaprem, holčička, co jde pro pivo, dokonce i mluvící kobylka, protože o Štědrém dnu mohou zvířata mluvit. Tedy kromě ryb, které by mohly zkazit vánoční pohodu. K té totiž patří nejen zázraky, ale i dárky. Co byste řekli maličkým lipicánkům a oživlým figurkám lidí, které náš malý hrdina během svého bloudění potkal? Přes všechny neobyčejné zážitky a překvapení, která prožije, se klukovi nakonec přece jen zasteskne po domově a chce zpátky k rodičům.
Poetická kouzla vánočních svátků ožijí v hravém a humorném příběhu Ludvíka Aškenazyho, oblíbeného českého spisovatele, reportéra a autora pro děti. Jan Borna jej převedl do jevištní podoby pro dnes již legendární inscenaci Divadla v Dlouhé s řadou písniček ze 60. let, které nikdy nezestárnou.
Nejbližší představení : 18.11. v 17 hodin, 25.11. ve 14 a 17 hodin, 2.12 ve 14 a 17 hodin a 8.12. ve 14 a 17 hodin.


Respektovat a být respektován

Kurzy a semináře Respektovat a být respektován (R+R), které vytvořili psychologové Jana Nováčková, Dobromila Nevolová a manželé Pavel a Tatjana Kopřivovi, probíhají v ČR a na Slovensku již 18 let. Za tu dobu jimi prošlo na 40 tisíc účastníků především z řad rodičů a učitelů. V posledních letech roste zájem o kurzy R+R rovněž ze strany institucí a firem, kterým pomáhají zlepšit pracovní klima, motivaci a efektivitu práce. Zájem o kurzy podnítila i stejnojmenná kniha, které se od jejího vydání na podzim 2005 prodalo 90 tisíc výtisků.
Kurzy jsou určeny všem, kteří se snaží o respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými lidmi. Nabízí praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí mezilidských vztahů a výchovy. Filozofie R+R vychází z přesvědčení, že vedení druhých lidí, dětí stejně jako dospělých, založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinné a má negativní dopady na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných i jejich vzájemné vztahy. V celospolečenském měřítku brzdí rozvoj demokracie, prosperity a morálky založené na zvnitřněných hodnotách.
Přístup R+R neznamená snižování nároků, ani že si druzí lidé budou dělat, co chtějí, ale že uplatňování nároku jde ruku v ruce s ohledem na lidskou důstojnost každého člověka. Respektující přístup se projevuje férovou komunikací bez manipulace, poskytováním informací, přibíráním druhých ke spolurozhodování o věcech, které se jich týkají, oceňováním, vyjadřováním nesouhlasu výčitek a vyhrožování, budováním autority ve smyslu "vážit si někoho", nikoliv "bát se ho".
Cílem kurzů R+R je zprostředkovat tento pohled na výchovu a vztahy, ukázat, čím vším můžeme při každodenní komunikaci nechtěně ubližovat a působit problémy sobě i druhým, nabídnout účinné alternativy a ovlivnit postoje účastníků v tom smyslu, že projevovat ve vzájemných vztazích úctu a respekt se vyplácí.
č. akreditace: MSMT-1238/2018-1-132
rozsah kurzu: 42 výukových hodin
termín kurzu: 21.2, 28.2., 7.3., 21.3., 9.5., 16.5., 23.5.2019, odpolední semináře od 14 - 19 hodin.
Bližší informace: Pavla Filipová, mob.č.: 733 506 684, email: info@vesnaspolek.cz

 

Jeskyně Blanických rytířů

Jeskyně Blanických rytířů je unikátní dílo inspirované českou historií. Uměle vytvořená pískovcová jeskyně se nachází nedaleko města Kunštát, na kraji obce Rudka.
První nápad na vytvoření umělé jeskyně dostal uzenář a starosta Kunštátu František Burian poté, co Stanislav Rolínek dokončil třináctimetrovou sochu Tomáše Garrigue Masaryka, slavnostně odhalenou 28.10.1928. Práce na jeskyni byly zahájeny bezprostředně poté. První vznikl lev u vstupu a stejně jako T.G. Masaryka, ani lva Rolínek do té doby neviděl. Předlohou se mu staly fotografie. V jeskyni bylo vytvořeno 17 soch blanických rytířů, včetně sochy svatého Václava a soch tří legionářů. Část soch však musela být, stejně jako socha Masaryka, za okupace odstraněna a do současné doby se zachovaly ze sochy Masaryka jen boty a obrys postavy ve skále. Největší rytíři jsou strážci svatováclavské koruny měřící přes tři metry. Stanislav Rolínek s prací spěchal, dobře věděl, že mu s postupující nemocí nezbývá mnoho času. Proto jsou některé sochy opracovány jen hrubě. Za sálem měly podle původního návrhu být ještě stáje, zbrojnice a chodba slavných. K jejich realizaci však již nedošlo. V dětské jeskyňce najdete Sněhurku s trpaslíky.
Okolí jeskyně je upraveno jako park ve kterém mladí sochaři v rámci mezinárodních sochařských sympozií vytvořili nové sochy a navázali tak na práci S.Rolínka.
V parku také vznikla zahrada smyslů, která byla původně určena nevidomým, ale zájem o ni mají všichni návštěvníci.
V zahradě smyslů probíhá až do podzimu výstava dobových fotografií na kterých můžete sledovat vznik soch i areálu.
Do areálu ještě patří kamenná Burianova rozhledna na kopci Milenka.
Jeskyně Blanických rytířů i celý areál je veřejnosti přístupný do září od úterý do neděle od 9 - 12 hodin a od 13 - 16, 30 hodin.Otevírací doba areálu je od listopadu do března pouze v sobotu, neděli a o státních svátcích od 9 -12 hodin a od 13 -15 hodin.Mimo otevírací dobu je možné dopředu objednat prohlídku na tel. :739 510 772, 604 984 459.

Libuše 

7.září 2018 bude v pavilonu P na Brněnském výstavišti v premiéře uvedeno jedinečné dílo Bedřicha Smetany, opera Libuše v režii uměleckého šéfa opery Jiřího Heřmana a hudebním nastudování dirigenta Roberta Kružíka.
Smetanova Libuše je stejně jako sama mytická kněžna často zahalena v mlhách interpretační tradice, přesto právě tak významný čas v existenci našeho národa je jedinečnou příležitostí pro umělce, aby v ní našli to, co rezonuje v jejich generaci.
Jak inscenační tým, tak i sólisty tvoří mladá pěvecká generace. Hlavních rolí se zhostí manželská dvojice Lucie a Jiří Hájkovi jako Libuše a Přemysl. Spolu s nimi účinkují sólisté Janáčkovy opery NdB Václava Krejčí Housková, Jan Šťáva, Roman Hoza, stálí hosté Alžběta Poláčková, Pavol Remenár a Dušan Růžička, pro nějž to bude debut v NdB.
Reprízy:  26.10, 28. 10. 2018 - slavnostní představení k 100. výročí založení Československé republiky, 27. 11. 2018.

Milenci nebes
Nd Brno pro vás připravuje v Mahenově divadle na 19.října 2018 českou premiéru Jacques Prévert, Marcel Carné „ Milenci nebes." Režie: Marián Amsler.
Paříž, 1828. Na Bulváru zločinu potkává mim Jean Baptiste Deburau svou osudovou lásku Garance, ženu nádhernou, odvážnou a svobodomyslnou, jež jako by nepatřila do své doby. Deburau se neodvažuje vyznat jí lásku. Ani nevnímá, že je věrně milován mladičkou Nathalie, dcerou ředitele divadla. Garance se schází s mladým slibným hercem Frédérickem Lemaitrem, ale ve skutečnosti miluje Deburaua. Když je Garance obviněna v případu nechvalně známého Lacenaira, uchýlí se pod ochranu hraběte de Montray.
Věčně fascinující příběh nejen o nekompromisní lásce a velkých intrikách, ale především o pestrých podobách divadla a lidech, kteří mu propadli životem. Hlavní hrdinové jsou inspirováni skutečnými postavami z dějin divadla i zločinu. Divadelní adaptace vychází z Prévertova scénáře slavného filmu Děti ráje režiséra Marcela Carného.

Další představení : 20.10.,22.10.,3.11., 7.12. 2018.

Roky a kroky
V divadle Reduta proběhne 2.listopadu 2018 světová premiéra Braňo Holiček a kol. „ Roky a kroky."
Na scénu divadla Reduta se po divácky oblíbených projektech Černá labuť a Kmeny opětovně vrací autor a režisér Braňo Holiček, aby zde završil volnou inscenační trilogii věnovanou lidské společnosti v proměnách času. Základním inspiračním zdrojem se tentokrát stane odvrácená strana českého show bizáru, jeho přátelské vazby s polosvětem zločinu i businessu, praktiky bulváru a zástup domácích image makerů kulturního pekla. Český vkus optikou kolektivní autorské tvorby, jako zdroj sžíravé ironie a značně nekorektního humoru.

Další představení : 3.11.,8.11.,24.11., 10.12. 2018.

Jánošík
Na 14. prosince 2018 připravuje Mahenovo divadlo zbojnickou legendu Jiří Mahen „ Jánošík." Režie: Martin Františák.
Angličané mají svého Robina Hooda, ve Slezsku Ondráše, na Podkarpatské Ukrajině Nikolu Šuhaje, v Čechách Babinského a na Slovensku Jánošíka. Zbojníka, který prý bohatým bral a chudým dával. Než ho pověsili za žebro na hák, stal se legendou. Symbolem cti, odvahy a statečnosti, národním hrdinou. Počátkem minulého století inspiroval buřiče a jednoho z největších brněnských „zbojníků" kultury té doby Jiřího Mahena k napsání dramatu Jánošík.
Hra byla s úspěchem uvedena v roce 1910 v pražském Národním divadle s Eduardem Vojanem v titulní roli a stala se rovněž předlohou nejslavnějšího československého prvorepublikového filmu Martina Friče z roku 1935. Zbojnická tematika se Mahena osobně dotýkala. Nacházel v ní život v pravdě, touhu po volnosti a svobodě. Jeho Jánošík není však hrdinou s nadpřirozenými schopnostmi, nýbrž mladým anarchistou bojujícím za spravedlnost, toužícím po lásce a po svobodě, ale také člověkem chybujícím, který se nakonec zpronevěří svým zásadám. A především současným dramatem vzdoru a vášně o strastné cestě za spravedlností, svobodou a láskou.

Další představení : 17.a 18.12. 2018.

 

 

 

 

(c) 2007 Saša Sandras & Don. Počet návštěv: 1454040, tato sekce: 18182. Webdesign Michal Škrabálek